TYÖPAJA: ESIHENKILÖTYÖ JA JOHTAJUUS: MITÄ SE ON – MITÄ SE VOISI OLLA? 

Esihenkilötyö ja johtajuus

Työpajan taustat

Pohjoismaiden kentällä työskentelee tasaisesti uusia osastojohtajia, joiden koulutuksessa tai työhön perehdytyksessä on korkeintaan sivuttu johtajuustaitoja, kommunikaatiota ja ryhmän omaa työnjakoa. Etenkin haastavien tuotantojen kohdalla tämä johtaa helposti kaoottiseen järjestäytymiseen ja kiristyviin väleihin resurssien loppuessa kesken. Haluamme varata aikaa myös muulle, kuin tekniselle osaamiselle – ja keskittää työpajan suoraan sosiaalisen ymmärryksen, konfliktitilanteiden ratkomisen, esihenkilön vastuun ja yleisen soveltamistaidon kehittämiselle.

Työpajan sisältö

Työpajan sisältö on rakennettu niiden aihealueiden ympärille, mitkä tuntuvat Suomen elokuvakoulutuksesta puuttuvan ja näin näkyvän myös kentällä tekijöiden epävarmempina osaamisalueina. Aamupäivän aikana otetaan katsaus erilaisiin lähestymistapoihin johtajuuteen ja käydään läpi klassisia johtajuustyylejä. Lisäksi työpajassa pureudutaan konkreettisesti esihenkilötyön viralliseen määritelmään ja vastuisiin työnantajan, työsuojelun ja lain näkökulmasta, sekä käytännön toteutuvaan työhön yleisesti elokuva-alalla. Iltapäivällä keskitytään kommunikaatioon ja viestintään sekä teorian, että erilaisten harjoitusten muodossa.

Työpajan tavoitteena on antaa lisätyökaluja kommunikaatioon, konfliktitilanteiden ratkomiseen, esihenkilön vastuun kantamiseen ja yleisen soveltamiseen.

Työpajaan kuuluu opetuksen aikana myös erillinen tehtäväosuus. Jokainen osallistuja valitsee itse, kuinka paljon omien tehtäviensä tuloksista haluaa jakaa ryhmän kesken ja osallistua keskusteluun.

Toteutamme työpajan noudattaen turvallisemman tilan periaatteita.

Työpajaa BBG:n puolesta vetää toinen perustajamme Iiris Orasmaa.

Aika, paikka ja hinta

Työpaja järjestetään lauantaina 18.3.2023 klo 10-17 Helsingissä. Aika sisältää tunnin ruokatauon. Paikka ilmoitetaan myöhemmin, lopullisen osallistujamäärän varmistuessa. Työpajaan ei voi osallistua etäyhteydellä.

Osallistumismaksu

Yksityishenkilölle 125 € (sis. alv)
Yrittäjälle tai yrityksen kautta osallistuvalle 155 € (sis. alv)
BBG:n yhteisöjäsenelle 75 € (sis. alv)
BBG:n agentuurijäsenille 45 € (sis. alv)

Olet ideaali osallistuja, mikäli

  • työskentelet av-alalla
  • teet tai olet siirtymässä tekemään työtä, jossa toimit esihenkilönä yhdelle tai useammalle ihmiselle
  • olet kiinnostunut kehittämään taitojasi esihenkilönä tai tiimin vetäjänä
  • olet kiinnostunut kehittämään keskustelu- ja ratkaisukykyäsi hankalissa tilanteissa
  • olet avoin haastamaan vanhoja työskentelymalleja ja “tuotanto vs. tekijät”– asennetta
  • haluat löytää lisää tapoja toimia omassa työssäsi rakentavammin

Työpaja on avoin kaikille osastoille ja tekijöille koulutustaustasta, työhistoriasta ja iästä välittämättä. Olennaista kuitenkin on, että esihenkilötyö koskettaa kaikkia osallistujia ja kaikki osallistujat sitoutuvat noudattamaan sen aikana turvallisemman tilan periaatteita.

Työpajassa on osallistujien vähimmäismäärä, jonka on täytyttävä, jotta se järjestetään. Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.3.2023.