BBG AD Bootcamp: uusia kursseja tulossa keväällä 2023!

BBG AD Bootcamp palaa - kahtena omana kurssinaan!

Tuotantoja tehdään jatkuvasti enemmän ja Pohjoismaissa on suuri pula ammattitaitoisista apulaisohjausosaston tekijöistä. Kokeneita osaajia ei saada kentälle hetkessä – mutta jostakin on aloitettava! BBG järjesti ensimmäisen BBG AD Bootcampin kesällä 2022 löytääkseen ja kouluttaakseen eteenpäin potentiaalisimpia tulevia apulaisohjausosaston taitureita. Nyt ohjelma saa jatkoa kahdella kurssilla keväällä 2023 – tällä kertaa työtehtäviin eritellyillä versioilla!

Bootcamp-kurssiemme tavoite on luoda vakaa pohja apulaisohjausosaston töiden aloitukseen tai niissä tarvittavien taitojen lisäkehitykseen. On harvinaista, että missään projektissa olisi aikaa ja resursseja opettaa tekijöitä ottamaan haltuun uusia työtehtäviä tai työtapoja – ja olemassa olevienkin taitojen kehittäminen jää usein kiireen jalkoihin. Haluamme mahdollistaa kestävän tavan kehittyä ja edetä urallaan. Tämän vuoksi kevään 2023 kursseja tarkennettiin selkeästi tiettyjä työtehtäviä kohti ja kustomoitiin kohdistamaan opetusta erityisesti niissä kehitystä vaativiin osa-alueisiin.

CALL SHEET-WORKFLOWN RAKENNUS JA TUOTANNON AIKATAULUJEN HALLINTA

2. apulaisohjaajan työnkuva ja vastuualue ovat yhä kotimaisissa tuotannoissa usein epäselviä. Koulutamme tekijöitä kohti kansainvälistä normia: 2. apulaisohjaaja on vastaava apulaisohjaaja toimistolla, pyörittää kaikki kuvauksiin liittyvät aikataulut, tekee purun tarkennukset, vastaa AD-osaston työn järjestämisestä ja toimii tuotannon ensimmäisenä yhteyshenkilönä suunnitellen ja toteuttaen yhdessä tuotantopäällikön, linjatuottajan ja tuottajien kanssa. Tähtäämme siihen, että työnkuvan ymmärrys kasvaa ja näin 2. apulaisohjaajan elintärkeä paikka tuotannoissa ja niiden sujuvassa toteutuksessa tunnistetaan.

AVUSTAJIEN ROOLITUS JA HALLINNOINTI

Suhtaudumme avustajien roolitukseen ja hallinnointiin ihmisläheisesti, sisältökeskeisesti ja samalla tuotantoystävällisesti. Pyrimme yhdistämään hyvän perehdytyksen sekä taiteelliseen, että tuotannolliseen työhön avustajien roolituksessa, että hallinnoillisessa työssä. Paneudumme erityisesti ns. setin ulkopuoliseen työhön, joka pelaa avainasemaa siinä, toimiiko setin päädyn toiminta jouhevasti. Avustajien hallinnointi ei ole assarin koulun jatkeena tekemä harjoittelu, vaan ratkaisevasti tuotannon laatuun ja teoksen tunnelmaan vaikuttava työtehtävä.

Näistä lähtökohdista syntyi kaksi omaa kurssiaan, jotka kaikki toteutamme lomittain kevään 2023 aikana.

Molemmissa kursseissa kulmanamme on luoda mahdollisimman ammattitaitoinen ja kestävä työkulttuuri. Kursseilla paneudutaan teknisen osaamisen lisäksi AD-ryhmän työskentelytaitoihin keskenään, sekä muiden osastojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kurssit eivät suoraan anna valmiuksia toimia tietyssä työtehtävässä, vaan rakentavat ja tarkentavat olemassa olevaa osaamista. Toivomme, että niiden sisältö mahdollistaa apulaisohjausosaston töiden opiskelua tavalla, jota alan kouluissa ei tällä hetkellä ole tarjolla.

Kesän 2022 pilotin lisäksi kurssien sisältö on kehittynyt eteenpäin ensimmäisessä Bootcampin Suomen ulkopuolella vedetyssä ohjelmassa Ruotsissa yhteistyössä Tukholmalaisen Frans Schartaus Handelsinstitutin kanssa.

Tutustu kurssien sisältöön ja hakuprosessiin alla:

Näiden kurssien lisäksi apulaisohjaajat voivat lisäkouluttautua keväällä BBG:lla halutessaan Emman Excel-koulussa (perustasolla ja/tai jatkotasolla) ja esihenkilö- ja kommunikaatiotaitojen työpajassa.

Uskomme, että kun kentällä tekevien ammattilaisten määrä kasvaa, myös tuotantojemme laatu nousee.

Miksi osallistua kurssille?

  • omista aikaa olemassa olevien taitojesi hiomiselle
  • opi uutta ja täydennä omaa osaamistasi
  • paranna omia työllistymisvalmiuksiasi
  • saa lisää varmuutta omaan työskentelyysi
  • tutustu tarkemmin osaston työtehtäviin ja työkaluihin
  • verkostoidu muiden tekijöiden kanssa
  • paranna yhteistyötaitojasi muiden osastojen kanssa
  • saa koulutusta, mitä et saa mistään muualta Suomessa

88% edellisen ohjelman osallistujista koki sen perusteella omaavansa paremmat työllistymismahdollisuudet

88% edellisen ohjelman osallistujista koki olevansa valmiimpia alan töihin ohjelman suoritettuaan

100% osallistujista koki ohjelman lunastaneen odotukset täysin tai suurimmaksi osaksi

Edellisen ohjelman palautekyselun vastausten perusteella.
Kyselyyn vastasi 17 osallistujaa 19 osallistujasta.

”Vetäjät olivat ammattitaitoisia ja heillä oli viimeinen osaaminen kentältä. Tunsi että on ajan hermolla, ja että opetuksen aitona tavoitteena oli luotsata meitä tulevia työprojekteja kohden.”

”Varmasti paras paikka saada AD-koulutusta koko Suomessa.”

”Hyviä tyyppejä, eikä tässä ollut minkäänlaista kilpailuasemaa.”

”Tunne oli sellainen, kuin olisin ollut isossa kaveriporukassa, vaikka kaikki olivatkin minulle tuntemattomia. Aina sai apua, kun pyysi.”

”Kiitos valtavasti kurssista, tämä on ehdottomasti ollut timanttisimpia juttuja tänä vuonna!”

”Ohjelma on opettanut järjettömän paljon uusia asioita, ja tuonut elämääni ihania ihmisiä. Ihan liikuttaa se työmäärä ja aika, jota kaikki BBG-tyypit ovat tähän laittaneet, jotta ala saisi uusia ammattilaisia ja terveempiä rakenteita.”